Psihoterapijski protokol

Prihvatanjem uslova korištenja usluge psihoterapije na Psihotron.ba potvrđujem pristanak na sve dole navedeno:

 1. Pristajem na psihoterapiju u cilju unaprjeđenja svog mentalnog zdravlja i razvoja ličnih kapaciteta na platformi Psihotron.ba, pod uslovima koje predviđa psihoterapijski tretman.
 2. Psihoterapeut i Agencija za savjetovanje Psihotron nisu odgovorni za moje odluke i izbore.
 3. I terapeut i klijent podliježu opštim zakonskim i moralnim pravilima.
 4. Pristajem na sljedeća pravila psihoterapijskog tretmana:
 • klijent i terapeut susreću se uvijek u vrijeme koje je unaprijed određeno, rezervirano i plaćeno- jedanput, dva puta ili više puta sedmično u trajanju od 50- 60min (individualna psihoterapija),
 • način plaćanja vrši se prije terapije, putem elektronskog plaćanja ili žiralno,
 • klijent ima pravo da otkaže termin najkasnije 24h prije zakazanog termina i rezervira neki naredni,
 • terapeut i klijent usklađuju vrijeme godišnjih odmora tj. dužinu zimske i ljetnje pauze,
 • brižljivo se čuvaju informacije koje klijent iznosi terapeutu što predstavlja terapeutovu profesionalnu dužnost osim ukoliko su u pitanju informacije koje podliježu zakonskoj obavezi i/ili zbog čijeg bi prešućivanja život klijenta ili nekog drugog mogao biti ugrožen,
 • terapeut ne kontaktira sa članovima porodice, partnerom, prijateljima ili kolegama svog klijenta osim ukoliko se o tome ne dogovori sa svojim klijentom,
 • cjelokupan odnos između klijenta i terapeuta je strogo povjerljiv,
 • klijent  treba biti obaviješten da u izuzetnim okolnostima, kada je on (klijent) u opasnosti terapeut može raskinuti odnos povjerenja i poduzeti odgovarajuće korake,
 • ukoliko terapeut  želi koristiti određene informacije dobivene tijekom rada mora dobiti odobrenje klijenta te sačuvati njihovu potpunu anonimnost.