Dajana Stajić

76.05KM

Geštalt psihotereaputkinja, EMDR praktičarka u superviziji
Učiteljica bazičnog programa edukacije za Geštalt psihoterapeute
Diplomirana psihologinja i magistrica iz oblasti inkluzije

Članica sam Društva pihologa FBIH i EMDR terapeuta BiH, Evropske asocijacije geštalt terapeuta (EAGT), kao i nosilac Evropskog certifikata za psihoterapiju (ECP)

Moj susret sa psihologijom desio se prije, sad već 23 godine, kada sam tragajući za fakultetom bez mnogo matematike došla na odsjek psihologije. Sad vidim da je tada psihologija pronašla mene, a ne ja nju.

Poštujući različitosti klijenata, kao i moju zainteresovanost za drugačije pristupe, završavam dodatne edukacije iz oblasti psihoterapije. To mi omogućava da bogatije i sveobuhvatnije čujem, vidim i doživim kijenta, a to je najčešće ono za čim ljudsko biće najviše vapi.

Sretna sam zbog svog konačnog izbora psihoterapijskog pravca za koji sam se educirala, jer je to pristup koji nudi toplinu kontakta kao niti jedan drugi. I tome težim u radu sa svojim klijentima – toplom ljudskom kontaktu.

Moj rad sa klijentima uključuje rad na svim temama sa kojima se ljudska duša susreće, jer su to mjesta koj su nam izazov da izrastemo u nesto veće i bogatije nego što smo sad.

U psihoterapijskom radu često koristim kreativan pristup, posebno rad sa bojama i crtežom.

Sretna sam kad vidim da se sve veći broj ljudi odlučuje za psihoterapiju, lični rast i razvoj. Sretna sam jer se ljudi izdižu iznad neosnovanih predrasuda društva i daju sebi šansu za bolji i ispunjeniji život.

Seanse sa klijentima vodim na maternjem i na engleskom jeziku.

Terapeut trenutno nije dostupan.

Reviews

Budi prvi koji će recenzirati “Dajana Stajić”