Koliko je važna pomoć stručne osobe kada je psihološko stanje u pitanju?, Sandra Zaimović