Psihoterapeuti i savjetnici

Nataša Zečević
- Diplomirani psiholog - Geštalt psihoterapeut - Medijato...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Alisa Ćatić
  • Sistemska porodična psihoterapeutkinja
  • ...

Cijena po satu: 122.85KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Emina Šabić Dzananović
Doktor medicine Specijalista psihijatrije Magistar medicin...

Cijena po satu: 122.85KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Emina Kadić
Akreditovana psihoterapeutkinja - Sistemska porodična tera...

Cijena po satu: 87.75KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Amila Ferušić Korkut
Diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut Posjedujem ...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Ensad MILJKOVIĆ
Magistar Psihologije, Kognitivno-Bihejvioralni Terapeut i Su...

Cijena po satu: 87.75KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Amela Abidović-Mačković
Doktor psiholoških nauka Kognitivno-bihevioralni terapeut ...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Merita Mehić Sokoljanin
Diplomirana psihologinja Kognitivno-bihevioralna terapeutki...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Edita Pajić
Sistemsko porodični psihoterapeut i magistrica psihologije ...

Cijena po satu: 96.53KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Medina Kljako
Diplomirana psihologinja Geštalt psihoterapeutkinja Vod...

Cijena po satu: 96.53KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Irma Gorančić Šunje
Magistrica psihologije i psihodramska savjetnica Magistri...

Cijena po satu: 96.53KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Krešimir Tabak
Diplomirani geštalt psihoterapeut Studij hrvatskoga jez...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Mirela Arnautović- Tahirović
• Diplomirani doktor medicine • Specijalista psihijatar...

Cijena po satu: 175.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Vildana Efendić
Diplomirani psiholog i Geštalt psihoterapeut (EAGT - Euro...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Melina Lučkin
Geštalt psihotereaput (EAGT, ECP) i magistar psiholoških n...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Hana Fifić
Geštalt i EMDR terapeut (Europski certifikat za psihoterapi...

Cijena po satu: 122.85KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Tanja Tankosić Girt
Dipl. psihologinja, sistemsko- porodična psihoterapeutkinja...

Cijena po satu: 122.85KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Mirjana Ostojić
dipl. psiholog, KBT psihoterapeut, akreditovani EMDR prakti...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Sandra Zaimović
Geštalt psihoterapeutkinja, mr.sci Kao sedmogodišnja ...

Cijena po satu: 108.81KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji