Geštalt psihoterapija

Geštalt  su 1940-ih razvili Fritz i Laura Perls.

Osnovna pretpostavka terapije je da ljudi imaju puni kapacitet za kvalitetniji život ako su potpuno svjesni onoga što se događa u njihovoj okolini te njima samima.

U pozadini pristupa ljudskoj prirodi leži ideja da je čovjek stalno u procesu postajanja, ponovnog stvaranja i otkrivanja sebe. Sam pristup je stoga usmjeren na klijentov doživljaj stvarnosti.

Početni cilj terapije je osvještavanje onoga što klijent osjeća i čini.  Kao rezultat osvještavanja dolaze uvid, prihvaćanje sebe, poznavanje okoline, prihvaćanje odgovornosti za svakodnevne i dugoročne izbore te sposobnost uspostave boljih kontakta s drugim ljudima.

Geštalt se pokazao uspješan u tretiranju anksioznosti, bipolarnog poremećaja, depresije, fobija, opsesivno kompulzivnog poremećaja, ovisnosti, poremećaja seksualnog ponašanja, post traumatskog stresnog poremećaja (PTSP), unutrašnjih konflikata i većine poremećaja ličnosti. Terapija također pridonosi povećanju samopouzdanja i popravljanju međuljudskih odnosa.

ŠTO OČEKIVATI?

Geštaltistički pogled na ljudsku prirodu temelji se na filozofiji koja naglašava slobodu čovjeka i njegovu mogućnost da djeluje prema vlastitim uvjerenjima unatoč pritiscima vanjskog svijeta. Funkcija terapeuta je suočiti klijenta s njegovim bijegom od odgovornosti kako bi se on spriječio.

Klijent je shodno tome aktivan sudionik te se i klijent i psihoterapeut mijenjaju tijekom psihoterapije. Klijent i psihoterapeut zajedno se hvataju u koštac s onim što i kako klijent misli, kako se osjeća i ponaša. To čine kroz razgovor te različite tehnike i eksperimente.  Pri tome je naglasak na sadašnjosti i procesu, a ne na sadržaju problema.

Geštaltističke tehnike su unaprijed osmišljene i provjerene vježbe koje služe za izazivanje određenih emocija. S druge strane, eksperimenti izrastaju iz interakcija klijenta i terapeuta, a njihov rezultat je nepoznat te predstavlja iznenađenje za oboje. Eksperimenti su jedan od ključnih sastojaka suvremene Geštalt terapije.

Trajanje Geštalt psihoterapije je od nekoliko mjeseci do dvije godine, a terapeut i klijent se dogovaraju o dinamici terapije sukladno potrebama i željama klijenta.