Partnerska i bračna psihoterapija

ZAŠTO BRAČNA PSIHOTERAPIJA? 

Danas je već dobro poznato da brak nije nimalo jednostavan zadatak i od supružnika zahtijeva mnoge promjene, prilagođavanja na nove uloge, kao i postavljanje granica prema porodicama porijekla. U savremenom društvu, čini se da je ovaj zadatak još teži, budući da nemamo unaprijed jasno određeno, društveno i kulturološki nametnuto kako bi brak trebao da izgleda, kao što je bio slučaj ranijih godina kada su mladi stupali u brak sa jasnom predstavom o tome šta ih čeka u takvoj zajednici. Sve ovo dovodi do velike pometnje kod onih koji se odlučuju da stupe u brak, ali i u slučaju parova koji su već u braku, koji vremenom nailaze na poteškoće pri rješavanju ovih i mnogih drugih zadataka, budući da se oni ne riješe „jednom za uvijek“ nego ih je potrebno kontinuirano, iznova rješavati.

KOME JE NAMJENJENA BRAČNA PSIHOTERAPIJA?

Bračna terapija jeste psihoterapija namijenjena parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji, učestale razmirice, konflikti i tenzije, koje zatim vode tome da nezadovoljstvo partnerskim odnosom postaje dominanto osjećanje u partnerskoj relaciji. Pored toga, terapija parova namijenjena je i svima onima koji osjećaju da se udaljavaju, da njihov odnos postaje drugačiji, i to onakav kakav nikada nisu željeli da bude, kao i svim parovima koji imaju potrebu da nešto u svom odnosu promjene. Terapija parova je, konačno, izbor i za sve one koji su u svom partnerskom odnosu doživjeli teška iskustva poput hronične ljubomore ili preljube, učestalih/hroničnih ili intenzivnih konflikata, poteškoća u oblasti seksualnog funkcioniranja, fizičkog, seksualnog ili verbalnog nasilja ili zavisnosti jednog od partnera.

CILJ BRAČNE PSIHOTERAPIJE?

U skladu sa navedenim, proces bračne psihoterapije pruža supružnicima mogućnost da na drugačiji način sagledaju svoj odnos i poteškoće na koje nailaze i eventualne simptome zbog kojih se javljaju na terapiju. Nerijetko se dešava da se partneri slušaju, ali se ne čuju. Osnovni cilj psihoterapije jeste upravo to – da partneri nauče da čuju jedno drugo, ali i sebe, kao i da steknu uvid u to na koji način njihov partner sagledava određenu situaciju. Nakon sticanja uvida u referentni okvir supružnika, partnerima postaje lakše da se međusobno razumiju. Tako svako od partnera postaje osjetljiviji na potrebe onog drugog i spremniji da na njih na adekvatan način odgovori. Kroz proces terapije njihov odnos postaje spremniji da izađe na kraj sa poteškoćama zbog kojih se javljaju, ali i budućim poteškoćama. Zadatak terapeuta jeste da paru u tome pomogne, da zajedno sa njima sagleda problem iz više perspektiva i omogući im da iznađu alternativna ponašanja koja bi im bila korisna u prevladavanju poteškoća, nesuglasica ili simptoma na koje nailaze.

KAKO IZGLEDA BRAČNA PSIHOTERAPIJA? 

Bračna terapija odvija se u formi povjerljivog razgovora psihoterapeuta ili koterapijskog para sa partnerima, uglavnom kroz niz združenih seansi (iznimno i sa svakim od partnera posebno). Proces podrazumijeva ciklus susreta u intervalu jedan put sedmično u trajanju 70-90 minuta, sa ciljem reuspostavljanja kvalitetnijih odnosa, rješavanja aktuelne partnerske problematike i unapređenja kvaliteta bračnog odnosa.