Psihoterapija parova

Bračna i partnerska psihoterapija podrazumijeva savjetovanje i psihoterapiju supružnika ili partnera.

To mogu biti parovi:

  • koji žele da nauče da rješavaju probleme;
  • koji žele da riješe konflikte;
  • koji žele da preispitaju da li žele da zasnuju porodicu;
  • koji imaju problema sa svojim roditeljima;
  • koji žele bolje da usaglase svoje razlike;
  • koji imaju seksualnih problema;
  • koji žele da se posavjetuju prije donošenja važnih odluka;
  • koji žele da uživaju u zajedničkom životu;

Partnerska psihoterapija traje 70- 90 minuta.