Psihoterapija je opći termin pod kojim se podrazumijeva proces unapređenja mentalnog zdravlja ili liječenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora sa za to obučenim licem – psihoterapeutom.

Ko su klijenti, a ko psihoterapeuti?
Da bi neko bio psihoterapeut pored završenog odgovarajućeg fakulteta, on mora imati i završenu psihoterapijsku edukaciju i posebnu licencu koju dodjeljuje strukovno udruženje. Obzirom da značajan broj ljudi koji dolaze na terapiju nemaju psihijatrijsku bolest, oni se nazivaju klijentima (a ne pacijentima), dok se psihoterapijski susret najčešće naziva seansa.

Seanse mogu biti namijenjene djeci, adolescentima ili odraslima. Organizirane su tako da podrazumijevaju individualni rad, rad sa parovima, porodicama ili grupama ljudi koji dijele slične probleme. Seansa traje 50 do 60 minuta.

Agencija za savjetovanje Psihotron putem platforme posreduje između psihoterapeuta i klijenata.

Da bi psihoterapeutu profil bio odobren potrebno je imati:
– Registriran obrt (Rješenje o registraciji),
– Diploma (fakultetska i diploma psihoterapeuta),
– Profilna slika,

OBAVEZNO!
U biografiji jasno pobrojati svoja zanimanja, diplome i certifikate koja želite podijeliti,
a nakon toga kroz predstavljanje napisati nešto o sebi i radnom iskustvu, jezicima rada,
kao i temama i skupinama(djeca, mladi, odrasli, parovi) rada.

Za psihoterapeute u edukaciji potrebno je:
– Registriran obrt (Rješenje o registraciji),
– Diploma (fakultetska),
– Potvrda da je student pod supervizijom na 4. ili 5. godini specijalističkog studija jednog od pravaca psihoterapije),
– Profilna slika.

Potrebno je da su dokumenti na BHS jeziku a diplome nostrificirane ukoliko su na nekom drugom jeziku.

Radi više jasnoće i bolje preglednosti psihoterapeuti u biografiji navode prvo svoja zanimanja, diplome i certifikate, a nakon toga kroz predstavljanje obuhvaćaju teme na kojima imaju dobre rezultate. Također, značajno je navesti ukoliko radite i na nekom stranom jeziku te istaknuti ukoliko radite sa djecom i parovima.

Nakon Vaše registracije, bit ćete kontaktirani od strane Psihotrona

Nataša Zečević
- Diplomirani psiholog - Geštalt psihoterapeut - Medijato...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Terapeut nije dostupan.Detalji
Alisa Ćatić
  • Sistemska porodična psihoterapeutkinja
  • ...

Cijena po satu: 122.85KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Emina Šabić Dzananović
Doktor medicine Specijalista psihijatrije Magistar medicin...

Cijena po satu: 122.85KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Emina Kadić
Akreditovana psihoterapeutkinja - Sistemska porodična tera...

Cijena po satu: 87.75KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Amila Ferušić Korkut
Diplomirani psiholog i geštalt psihoterapeut Posjedujem ...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Ensad MILJKOVIĆ
Magistar Psihologije, Kognitivno-Bihejvioralni Terapeut i Su...

Cijena po satu: 87.75KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Amela Abidović-Mačković
Doktor psiholoških nauka Kognitivno-bihevioralni terapeut ...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Merita Mehić Sokoljanin
Diplomirana psihologinja Kognitivno-bihevioralna terapeutki...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Edita Pajić
Sistemsko porodični psihoterapeut i magistrica psihologije ...

Cijena po satu: 96.53KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Medina Kljako
Diplomirana psihologinja Geštalt psihoterapeutkinja Vod...

Cijena po satu: 96.53KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Irma Gorančić Šunje
Magistrica psihologije i psihodramska savjetnica Magistri...

Cijena po satu: 96.53KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Krešimir Tabak
Diplomirani geštalt psihoterapeut Studij hrvatskoga jez...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Mirela Arnautović- Tahirović
• Diplomirani doktor medicine • Specijalista psihijatar...

Cijena po satu: 175.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Terapeut nije dostupan.Detalji
Vildana Efendić
Diplomirani psiholog i Geštalt psihoterapeut (EAGT - Euro...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Melina Lučkin
Geštalt psihotereaput (EAGT, ECP) i magistar psiholoških n...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Hana Fifić
Geštalt i EMDR terapeut (Europski certifikat za psihoterapi...

Cijena po satu: 122.85KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Tanja Tankosić Girt
Dipl. psihologinja, sistemsko- porodična psihoterapeutkinja...

Cijena po satu: 122.85KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Mirjana Ostojić
dipl. psiholog, KBT psihoterapeut, akreditovani EMDR prakti...

Cijena po satu: 105.30KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Sandra Zaimović
Geštalt psihoterapeutkinja, mr.sci Kao sedmogodišnja ...

Cijena po satu: 108.81KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji