Psihoterapija je opći termin pod kojim se podrazumijeva proces unapređenja mentalnog zdravlja ili liječenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora sa za to obučenim licem – psihoterapeutom.

Ko su klijenti, a ko psihoterapeuti?
Da bi neko bio psihoterapeut pored završenog odgovarajućeg fakulteta, on mora imati i završenu psihoterapijsku edukaciju i posebnu licencu koju dodjeljuje strukovno udruženje. Obzirom da značajan broj ljudi koji dolaze na terapiju nemaju psihijatrijsku bolest, oni se nazivaju klijentima (a ne pacijentima), dok se psihoterapijski susret najčešće naziva seansa.

Seanse mogu biti namijenjene djeci, adolescentima ili odraslima. Organizirane su tako da podrazumijevaju individualni rad, rad sa parovima, porodicama ili grupama ljudi koji dijele slične probleme. Seansa traje 50 do 60 minuta.

Zvjezdana Savic

ZVJEZDANA SAVIĆ – PSIHOTERAPEUTKINJA – SARAJEVO DIPLOM...

Cijena po satu: 70.20KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Sanja Srdić

Diplomirani psiholog/ KB&REB psihoterapeut / bihejvioral...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Diana Riđić

Kao psihologinja, psihoterapeutkinja i supervizorica za prim...

Cijena po satu: 70.20KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Terapeut nije dostupan.Detalji
Ensad MILJKOVIĆ

Magistar Psihologije, Kognitivno-Bihejvioralni Terapeut i Su...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Amela Abidović-Mačković

Doktor psiholoških nauka Kognitivno-bihevioralni terapeut ...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Samira Omerkić

Integrativni dječji i adolescentni psihoterapeut i profesor...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Merita Mehić Sokoljanin

Diplomirana psihologinja Kognitivno-bihevioralna terapeutki...

Cijena po satu: 64.35KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Edita Pajić

Sistemsko porodični psihoterapeut i magistrica pedagogije ...

Cijena po satu: 64.35KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Medina Kljako

Diplomirana psihologinja Geštalt psihoterapeutkinja Vod...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Irma Gorančić Šunje

Magistrica psihologije i psihodramska savjetnica Magistri...

Cijena po satu: 64.35KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Ivana Arapović

Diplomirana Geštalt psihoterapeutkinja Obiteljska sistemsk...

Cijena po satu: 70.20KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Enda Pavić Pečenković

Realtitetni i Porodično sistemski savjetovatelj-terapeut E...

Cijena po satu: 64.35KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Iskra Mihalj

Specijalista kliničke psihologije Magistar psihologije In...

Cijena po satu: 70.20KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Zana Imamović-Salčinović

Magistrica psihologije, KBT psihoterapeutkinja Mag...

Cijena po satu: 64.35KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Krešimir Tabak

Diplomirani geštalt psihoterapeut Studij hrvatskoga jez...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Dajana Stajić

Geštalt psihotereaputkinja, EMDR praktičarka u superviziji...

Cijena po satu: 76.05KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Terapeut nije dostupan.Detalji
Mirela Arnautović- Tahirović

• Diplomirani doktor medicine • Specijalista psihijatar...

Cijena po satu: 117.00KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Vildana Efendić

Diplomirani psiholog i Geštalt psihoterapeut (EAGT - Euro...

Cijena po satu: 70.20KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Đana Lončarica

- Diplomirana psihologinja - Magistrica socijalne pedagogij...

Cijena po satu: 64.35KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Melina Lučkin

Geštalt psihotereaput (EAGT, ECP) i magistar psiholoških n...

Cijena po satu: 70.20KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Ivanela Brković

Geštalt psihoterapeutkinja MA pedagogije Sudski vještak ...

Cijena po satu: 64.35KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Hana Fifić

Geštalt i EMDR terapeut (Europski certifikat za psihoterapi...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Tanja Tankosić Girt

Dipl. psihologinja, sistemsko- porodična psihoterapeutkinja...

Cijena po satu: 64.35KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Dragica Pečenković- Jovičić

Realitetni i EMDR psihoterapeut,porodično-sistemska i NEI p...

Cijena po satu: 70.20KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Marija Maja Šarić

Geštalt psihoterapeutkinja Maja vjeruje da se propušt...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Vedrana Zaimović

Magistar psihologije Sistemska porodična psihoterapeutica...

Cijena po satu: 70.20KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Mirjana Ostojić

dipl. psiholog, KBT psihoterapeut i akreditovani EMDR prakti...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji
Sandra Zaimović

Geštalt psihoterapeutkinja, mr.sci Kao sedmogodišnja dj...

Cijena po satu: 58.50KM
(U cijenu uključen PDV 17%)

Detalji