Uslovi korištenja platfrome

Prihvatanjem uslova korištenja usluge psihoterapije na platformi Psihotron.ba kao klijent i korisnik usluga, klijent potvrđuje pristanak na sve dole navedeno: 

 1. Pristaje na psihoterapiju u cilju unaprjeđenja svog mentalnog zdravlja i razvoja ličnih kapaciteta na platformi Psihotron.ba, pod uslovima koje predviđa psihoterapijski tretman.
 2. Platformu Psihotron.ba smatra posrednikom između klijenta i psihoterapeuta, te shodno tome preuzima odgovornost za svoj odnos sa psihoterapeutom.
 3. Prihvaća, potvrđujte i slaže se da je platforma izrađena “kako jest”, te neće imati prema nama nikakvih zahtjeva, niti izjava protiv nas.
  Korištenje platforme je Vaša odgovornost.
 1. Psihoterapeut i Agencija za savjetovanje Psihotron nisu odgovorni za odluke i izbore
 2. I Terapeut i Klijent podliježu opštim zakonskim i moralnim pravilima.
 3. Pristaje na sljedeća pravila psihoterapijskog tretmana:
 • Klijent i Terapeut susreću se uvijek u vrijeme koje je unaprijed određeno, rezervirano i plaćeno- jedanput, dva puta ili više puta sedmično- u trajanju od 50- 60min (individualna psihoterapija) ili 70-90 min (rad sa partnerom),
 • način plaćanja vrši se prije terapije: putem elektronskog plaćanja ili žiralno,
 • rezervacija se vrši najmanje 48h ranije, a za žiralnu uplatu 72h ranije,
 • Klijent ima obavezu i odgovornost da vodi računa da uđe na link odgovarajućeg datuma i tačno vrijeme rezervacije- u protivnome Psihotron.ba i Terapeut nisu odgovorni što seansa nije održana,
 • klijent ima pravo da otkaže termin najkasnije 24h prije zakazanog termina i rezervira neki naredni,
 • ukoliko Klijent otkaže unutar 24h nema pravo na novi termin i taj se računa kao završeni- odrađena seansa,
 • ukoliko Klijent zaboravi na seansu i ne uđe na link u roku 15 min, seansa se vodi kao završena,
 • Terapeut i Klijent ukoliko ne ostvare kontakt u odabrano vrijeme seanse, imaju obavezu nakon 5 min kontaktirati jedan drugog ili putem maila info@psihotron.ba i provjeriti zbog čega imaju poteškoće u ostvarivanju susreta- ukoliko se Klijent ne javi a Terapeut čeka 20 min ima pravo da obilježi seansu kao završenu,
 • ukoliko Klijent otkaže rezervirani termin unaprijed 24 sati ili više prije rezerviranog termina, ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, uz umanjenje od 10% uplaćenog iznosa na ime troškovi refundacije uplaćenih sredstava.
 • Svi ostali dogovori oko rezervacije, pomicanja i otkazivanja termina vrše se isključivo između Klijenta i Terapeuta.
 • Terapeut ima pravo da otkaže termin najkasnije 24h prije zakazanog termina i omogući Klijentu da rezervira neki naredni,
 • ukoliko Terapeut otkaže unutar 24h ima obavezu za uplaćenu seansu odraditi 2 susreta,
 • Terapeut i Klijent usklađuju vrijeme godišnjih odmora tj. dužinu zimske i ljetnje pauze,
 • brižljivo se čuvaju informacije koje Klijent iznosi Terapeutu što predstavlja Terapeutovu profesionalnu dužnost osim ukoliko su u pitanju informacije koje podliježu zakonskoj obavezi i/ili zbog čijeg bi prešućivanja život Klijenta ili nekog drugog mogao biti ugrožen,
 • Terapeut ne kontaktira sa članovima porodice, partnerom, prijateljima ili kolegama svog Klijenta osim ukoliko se o tome ne dogovori sa svojim Klijentom,
 • cjelokupan odnos između Klijenta i Terapeuta je strogo povjerljiv,
 • Klijent  treba biti obaviješten da u izuzetnim okolnostima, kada je on (Klijent) u opasnosti Terapeut može raskinuti odnos povjerenja i poduzeti odgovarajuće korake,
 • ukoliko Terapeut  želi koristiti određene informacije dobivene tijekom rada mora dobiti odobrenje Klijenta te sačuvati njihovu potpunu anonimnost.

 

**** Kao organizatori i voditelji Platforme, naša je uloga strogo ograničena na posredništvo, odnosno omogućavanje i olakšavanje komunikacije između Vas i Terapeuta, te omogućavanje pružanja Psihoterapijskih/savjetodavnih usluga OD STRANE TERAPEUTA KOJEG STE VI IZABRALI. Na Vama je da razmotrite i odlučite jesu li te usluge prikladne za Vas ili ne.

Ne pretpostavljamo niti smo odgovorni za:
– tačnost podataka ili dostupnost Platforme ili bilo kojeg dijela Platforme; ili
– bilo kakvu štetu, nepravdu ili ozljedu koja proizlazi ili je povezana s Platformom, pružateljima usluga – Terapeutima ili pružanjem Psihoterapijskih/ savjetodavnih usluga.

U slučaju spora u svezi s bilo kojom transakcijom ili interakcijom provedenom putem Platforme, pristajanjem na psihoterapijski protokol nas oslobađate i isključujete iz svih vrsta postupaka, izjava ili zahtjeva, te iz bilo kojeg i/ili svih gubitaka (izravnih, neizravnih, slučajnih ili posljedičnih), šteta, troškova, uključujući, bez ograničenja, sudske troškove i odvjetničke troškove i naknade, koje možete imati protiv jednog ili više gore navedenih.