Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je istraživanje sebe, osvještavanje svega onoga u nama što nas sputava i otežava nošenje sa svakodnevnicom. Otkrivamo i mijenjamo te dijelove ličnosti u one funkcionalnije koji nas neće sputavati. Otkrivamo i definiramo naš put ka boljoj verziji sebe.

Vremena u kojima danas živimo nisu ništa manje teška za čovjeka od onih prethodnih, samo utiču na čovjeka na drugi način. Stres na poslu, masovna komunikacija, internet i društvene mreže, manjak socijalizacije i kontakta sa prirodom, kao i manjak fizičkih aktivnosti postali su naša stvarnost.

Jedan od najvećih mitova vezanih za psihoterapiju je da je ona potrebna samo osobama sa dijagnozama i ozbiljnijim psihičkim poteškoćama.

Stigma povezana s traženjem pomoći za probleme psihološke prirode dugo je odbijala ljude. Srećom, danas je sve više ljudi upoznato s činjenicama koje ruše taj mit te se na traženje pomoći psihoterapeuta sve više gleda kao na znak zdrave brige o sebi i svom mentalnom zdravlju.

Istraživanja stalno nalaze nove dokaze koji naglašavaju važnost brige o svom mentalnom zdravlju, jednako kao i o fizičkom. Sve se više govori o povezanosti stanja uma i tijela te potrebi da budu u balansu.

Najčešće, odluka da se ode psihoterapeutu donesena se kao posljedica bolnog problema koji ne prolazi. Moguće je da je osoba već pokušala svašta kako bi ga riješila. Možda je već poduzela određene korake i pokušala neke stvari činiti drugačije nego prije, ali problem je i dalje tu. Ili je na mjestu gdje se pita može li joj uopšte išta pomoći. Problemi mogu biti u rasponu od teške krize koja osobu noću drži budnima do stalnog osjećaja da nešto nije u redu.

Osobe često potraže psihoterapiju, jer se osjećaju depresivno, anksiozno ili ljuto. Neki žele pomoć radi načina na koji neka kronična bolest utječe na njihovo emotivno i fizičko stanje. Osobe mogu doći, jer imaju neke kratkotrajne probleme i žele pomoć  brže izaći iz njih. Moguće je da prolaze kroz razvod ili bolan prekid, suočavaju se s usamljenošću nakon što su djeca otišla od kuće, osjećaju se preplavljenim svojim novim poslom ili tuguju za preminulim članom obitelji. Možda se odlučuju za psihoterapiju, jer žele nešto što bi moglo pomoći da riješe probleme koje imaju u odnosima. Ili pak, žele popraviti problematičan odnos, žele vodstvo u tome da budu zadovoljniji u svojim sadašnjim i budućim odnosima ili žele podršku u završavanju odnosa koji za njih više nema smisla.

Kompetentan psihoterapeut može pomoći da se riješe ove poteškoće i biti saveznik koji u toj borbi.  (Poznati pshioterapeut Irvin Jalom svoje klijente zvao je saputnicima – jer je smatrao da su terapeut i klijent saputnici na otkrivanju i pravljenju puta kojim klijent treba da krene.)

Ipak, dešava se i da osoba dođe u fazu svog života kad osjeća snažnu želju da dublje razumije samu sebe. Ili je tek znatiželjna oko toga šta je pokreće, kako stvara odnose s drugima oko sebe ili kako njena prošlost utječe na to kako vodi svoj život u sadašnjosti. Terapija može pomoći ljudima da istraže mjesta gdje se osjećaju blokirani ili zaglavljeni i da se otvore novim mogućnostima.
I upravo tako, danas, najveći broj klijenata čine zdrave, stabilne osobe koje se suočavaju sa nekim trenutnim teškoćama i problemima.

Psihoterapija je tretman koji se bazira na terapijskom odnosu i suradnji između klijenta i terapeuta. Definira se kao strukturirani proces u kome posebno osposobljeni stručnjak- psihoterapeut, pomaže osobi ili osobama da dođe/u do željene promjene. Psihoterapijske susrete nazivamo seansama, koji traju 50-60 min.

Seanse mogu biti usmjerene na djecu, adolescente ili odrasle i organizirane tako da podrazumijevaju individualan rad jedan na jedan, rad s parovima, obiteljima ili grupama ljudi koje dijele slične probleme.

Psihoterapija se bazira na razgovoru, uz upotrebu prikladih, često kreativnih tehnika, igranja uloga i sl., psihoterapija osigurava podržavajuću okolinu koja vam omogućuje da razgovarate otvoreno s nekim ko je objektivan, neutralan i ko vas ne osuđuje. Vi ćete zajedno sa svojim terapeutom raditi na tome da utvrdite i promijenite svoje obrasce mišljenja i ponašanja koje vas sprečavaju da se osjećate najbolje što možete.

Istina je da smo često najveći protivnik sami sebi upravo mi. Ne možemo promijeniti svijet i ljude oko sebe, ali možemo promjeniti sebe tako da podnosimo taj svijet na način koji nam neće stvarati simptome, depresiju, anksioznost, strah ili bilo koju drugu diskfunkciju.

Kada se bolje osjećamo u svojoj koži i kada bolje razumijemo sebe, raste naša sposobnost da glatko prolazimo kroz nezgodne situacije kao i naša energija da potpunije živimo i budemo prisutniji u važnim odnosima. U trenutku kada završite s terapijom, ne samo da će problem s kojim ste došli biti riješen, već ćete otići s novim vještinama koje ćete moći koristiti za bolje nošenje sa svim izazovima koji vas u budućnosti mogu dočekati.

Nađite svoj pravi put, budite hrabri priznati sebi da imate problem i da vas nešto muči. To je prvi korak i često je najteži.

 Tu smo da Vam pomognemo u pronalaženju i koračanju na putu ka boljem sebi.

 

Online psihoterapija


Tek su se u posljednjih desetak godina pojavile studije o učinkovitosti online psihoterapije.

Nakon određenih istraživanja utvrđeno je da je online terapija posebno učinkovita u liječenju anksioznosti i stresa i da ima trajne učinke.

Teme koje se mogu prerađivati u online psihoterapiji vezane su za lični rast i razvoj, anksioznost, različite fobije, probleme prilagođavanja, teme stida, krivice i sl.

Potencijalni klijenti za online psihoterapiju su osobe koje su fizički onesposobljene, ili njihovi njegovatelji, koji su vremenski ograničeni da posjete psihoterapeuta.

Online psihoterpija je odlična za klijenti koji žive u slabije naseljenim područjima, i koji nemaju psihoterapeute u blizini.

Također, osobe koje se osjećaju stigmatizirano zbog odlaska na psihoterapiju vjerovatnije će potražiti online pomoć jer je omogućena veća anonimnost  i na ovakav način će lakše podijeliti intimne informacije o sebi, nego kad razgovaraju s terapeutom uživo.

Online terapija je mnogo praktičnija jer klijentima osigurava mogućnost da lakše organiziraju svoje vrijeme i termin za nju s obzirom da ne moraju putovati i trošiti svoje vrijeme i novac na prijevoz.

Online terapije odvija se u puno komfornijim uvjetima gdje se klijent osjeća sigurno, što donosi olakašavajuću okolnost za potpuniji ulazak u terapiju.

Online psihoterapija se ne preporučuje klijentima koji su hospitalizirani ili imaju teže psihijatrijske poremećaje.

Online psihoterapijska seansa traje 50-60 min.