Transakciona analiza

Transakciona analiza (TA) je prema definiciji njezina tvorca, Erica Bernea teorija ličnosti i socijalnog ponašanja te klinička metoda psihoterapije zasnovana na analizi svih mogućih transakcija između dvije i više osoba. Transakcija pri tome označava prijenos neke poruke. Iako se TA temelji na Freudovim idejama i psihoanalizi, ona je usmjerena na socijalne interakcije pojedinca (transakcije), a ne na ličnost.

TA smatra da su disfunkcionalna ponašanja rezultat samoograničavajućih odluka koje je osoba donijela rano u djetinjstvu kako bi preživjela. Zbroj tih odluka naziva se životni scenarij (skript) te on putem nesvjesnih svakodnevnih odluka određuje kakav će život osoba živjeti (kao gubitnik, kao pobjednik ili dosadno – bez većih razočarenja, ali i uspjeha).

Cilj je transakcione analize je napustiti skript, premda on bio i pobjednički, te ponovno uspostaviti autonomiju ličnosti kako bi osoba mogla svjesno donositi ispravne odluke. To se postiže jačanjem triju urođenih ljudskih potencijala – intimnosti, svjesnosti i spontanosti.

Iako spada u jednu od znanstveno slabije istraženih oblika psihoterapije, transakcijska analiza je dokazano učinkovita kod : depresije, generalnog anksioznog poremećaja, ovisnosti, poremećaja prehrane, opsesivno kompulzivnog poremećaja višestruke ličnosti  te drugih poremećaja ličnosti.

ŠTO OČEKIVATI?

TA naglašava važnost potpisivanja terapijskog ugovora koji sadrži tri dijela – profesionalni, administrativni i psihološki. U profesionalnom djelu ugovora definiraju se ciljevi psihoterapije, administrativni regulira čestinu, broj i vrijeme susreta, način plaćanja te povjerljivost podataka dok se psihološki dio ugovora odnosi se na nesvjesni i neizgovoreni dio očekivanja klijenta i terapeuta o psihoterapiji. Ugovor je plod pregovora terapeuta i klijenta te se u svakom trenutku o njemu može raspravljati, kao što ga se može i promijeniti uz suglasnost obje strane.

TA je osmišljena tako da potiče osobni rast i razvoj vještina koje su primjenjive u velikom broju životnih situacija te se stoga osim u psihoterapiji, često koristi u poslovnom svijetu, coachingu i consultingu.