Uslovi kupovine

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Agencija za savjetovanje Psihotron  Internet stranica može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Prodavatelj je Agencija za savjetovanje Psihotron, a klijent je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

Prihvatanjem uslova korištenja usluge psihoterapije na platformi Psihotron.ba kao klijent i korisnik usluga, klijent potvrđuje pristanak na sve dole navedeno: 

 1. Pristaje na psihoterapiju u cilju unaprjeđenja svog mentalnog zdravlja i razvoja ličnih kapaciteta na platformi Psihotron.ba, pod uslovima koje predviđa psihoterapijski tretman.
 2. Platformu Psihotron.ba smatra posrednikom između klijenta i psihoterapeuta, te shodno tome preuzima odgovornost za svoj odnos sa psihoterapeutom.
 3. Prihvaća, potvrđujte i slaže se da je platforma izrađena “kako jest”, te neće imati prema nama nikakvih zahtjeva, niti izjava protiv nas.
  Korištenje platforme je Vaša odgovornost.
 1. Psihoterapeut i Agencija za savjetovanje Psihotron nisu odgovorni za odluke i izbore
 2. I Terapeut i Klijent podliježu opštim zakonskim i moralnim pravilima.
 3. Pristaje na sljedeća pravila psihoterapijskog tretmana:
 • Klijent i Terapeut susreću se uvijek u vrijeme koje je unaprijed određeno, rezervirano i plaćeno- jedanput, dva puta ili više puta sedmično- u trajanju od 50- 60min (individualna psihoterapija) ili 70-90 min (rad sa partnerom),
 • način plaćanja vrši se prije terapije: putem elektronskog plaćanja ili žiralno,
 • rezervacija se vrši najmanje 48h ranije, a za žiralnu uplatu 72h ranije,
 • Klijent ima obavezu i odgovornost da vodi računa da uđe na link odgovarajućeg datuma i tačno vrijeme rezervacije- u protivnome Psihotron.ba i Terapeut nisu odgovorni što seansa nije održana,
 • klijent ima pravo da otkaže termin najkasnije 24h prije zakazanog termina i rezervira neki naredni,
 • ukoliko Klijent otkaže unutar 24h nema pravo na novi termin i taj se računa kao završeni- odrađena seansa,
 • ukoliko Klijent zaboravi na seansu i ne uđe na link u roku 15 min, seansa se vodi kao završena,
 • Terapeut i Klijent ukoliko ne ostvare kontakt u odabrano vrijeme seanse, imaju obavezu nakon 5 min kontaktirati jedan drugog ili putem maila info@psihotron.ba i provjeriti zbog čega imaju poteškoće u ostvarivanju susreta- ukoliko se Klijent ne javi a Terapeut čeka 20 min ima pravo da obilježi seansu kao završenu,
 • ukoliko Klijent otkaže rezervirani termin unaprijed 24 sati ili više prije rezerviranog termina, ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, uz umanjenje od 10% uplaćenog iznosa na ime troškovi refundacije uplaćenih sredstava.
 • Svi ostali dogovori oko rezervacije, pomicanja i otkazivanja termina vrše se isključivo između Klijenta i Terapeuta.
 • Terapeut ima pravo da otkaže termin najkasnije 24h prije zakazanog termina i omogući Klijentu da rezervira neki naredni,
 • ukoliko Terapeut otkaže unutar 24h ima obavezu za uplaćenu seansu odraditi 2 susreta,
 • Terapeut i Klijent usklađuju vrijeme godišnjih odmora tj. dužinu zimske i ljetnje pauze,
 • brižljivo se čuvaju informacije koje Klijent iznosi Terapeutu što predstavlja Terapeutovu profesionalnu dužnost osim ukoliko su u pitanju informacije koje podliježu zakonskoj obavezi i/ili zbog čijeg bi prešućivanja život Klijenta ili nekog drugog mogao biti ugrožen,
 • Terapeut ne kontaktira sa članovima porodice, partnerom, prijateljima ili kolegama svog Klijenta osim ukoliko se o tome ne dogovori sa svojim Klijentom,
 • cjelokupan odnos između Klijenta i Terapeuta je strogo povjerljiv,
 • Klijent  treba biti obaviješten da u izuzetnim okolnostima, kada je on (Klijent) u opasnosti Terapeut može raskinuti odnos povjerenja i poduzeti odgovarajuće korake,
 • ukoliko Terapeut  želi koristiti određene informacije dobivene tijekom rada mora dobiti odobrenje Klijenta te sačuvati njihovu potpunu anonimnost.

 

**** Kao organizatori i voditelji Platforme, naša je uloga strogo ograničena na posredništvo, odnosno omogućavanje i olakšavanje komunikacije između Vas i Terapeuta, te omogućavanje pružanja Psihoterapijskih/savjetodavnih usluga OD STRANE TERAPEUTA KOJEG STE VI IZABRALI. Na Vama je da razmotrite i odlučite jesu li te usluge prikladne za Vas ili ne.

Ne pretpostavljamo niti smo odgovorni za:
– tačnost podataka ili dostupnost Platforme ili bilo kojeg dijela Platforme; ili
– bilo kakvu štetu, nepravdu ili ozljedu koja proizlazi ili je povezana s Platformom, pružateljima usluga – Terapeutima ili pružanjem Psihoterapijskih/ savjetodavnih usluga.

U slučaju spora u svezi s bilo kojom transakcijom ili interakcijom provedenom putem Platforme, pristajanjem na psihoterapijski protokol nas oslobađate i isključujete iz svih vrsta postupaka, izjava ili zahtjeva, te iz bilo kojeg i/ili svih gubitaka (izravnih, neizravnih, slučajnih ili posljedičnih), šteta, troškova, uključujući, bez ograničenja, sudske troškove i odvjetničke troškove i naknade, koje možete imati protiv jednog ili više gore navedenih.

 

NARUČIVANJE

Kupac/ klijent naručuje uskugu putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem/ klijentom se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jednu uslugu, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, s PDV-om.

Kupac/ klijent  dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima te eurima.

Usluga se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određenog terapeuta/ savjetodavatelja i rezerviranjem termina.
Usluga  se smatra rezerviranom u trenutku kada kupac/ klijent odabere te potvrdi način plaćanja.

 

PLAĆANJE

Naručena usluga plaća se online jednom od kreditnih kartica:
MasterCard, Maestro ili Visa.

 

ISPORUKA

Rezervirani termin će biti potvrđen na email adresu.

Ako kupac/ klijent ne primi obavijest o rezervaciji termina, nakon što je plaćena, u očekivanom vremenu, kupac/ klijent ima pravo o tome obavijestiti prodavca/ Agenciju za savjetovanje Psihotron kako bi se poduzele radnje i osigurala potvrda termina.

Prodavac se obvezuje poslati potvrdu rezervacije termina kupcu/ klijnetu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija.

Nakon zaprimanja potvrde prodavatelj se obvezuje osigurati realizaciju usluge u rezerviranom terminu.

 

REKLAMACIJE

Prodavatelj se obvezuje isporučiti uslugu koja odgovara opisu proizvoda navedenom na www.Psihotron.ba.

U slučaju tehničke poteškoća u radu platforme prodavatelj preuzima potpunu odgovornost. U tom slučaju, kupac/klijent je dužan prijaviti poteškoće u realizaciji usluge u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što prijavi tehničku neispravnost kupac/ klijent, prodavatelj je dužan u roku od 3(tri) radna dana osigurati kupcu/ klijentu zamjenski termin, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac/ klijent nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski termin.

Ako kupac/ klijent odabere opciju downloada proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti download zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavatelja, prodavatelj se obvezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnosti za download za što kupac/klijent ne snosi nikakve troškove.

U slučaju da kupac/ klijent niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na server prodavatelja, kupac/ klijent je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavatelja koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca/ klijenta. Kupac/ klijent nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac/ klijent ne može downloadati proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za prodavatelja, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost I nije dužan kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade.

Kupac/ klijent je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan downloadati proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, downloadati proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

 

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA 

Sva prava nakladnika i nositelja programa na snimljenom i tiskanom djelu su pridržana. Izdavač i nakladnik je Agencija za savjetovanje Psihotron. Kupac/ klijent se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za rad i o difuziju te prodavati proizvode prodavatelja niti bilo koji dio tih proizvoda.

 

OPĆENITO

Agencija za savjetovanje Psihotron zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje Psihotron.ba stranica. Kupac/ klijent snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža Psihotron.ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama.
Agencija za savjetovanje Psihotron  nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove dokojih može doći.

Iako Vam Agencija za savjetovanje Psihotron nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Agencija za savjetovanje Psihotron ne može garantirati da će usluge na Psihotron.ba odgovarati Vašim potrebama. Agencija za savjetovanje Psihotron  također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo
Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@psihotron.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.