Razlike u moći i partnerska komunikacija

 

 

Tekst napisala: Emina Kadić, Eu.Lic.Psihoterapeutkinja, modalitet Sistemska porodična terapija

 

Sistemski porodični terapeuti smatraju da je nezdrav odnos onaj u kojem zdrav konflikt nije moguć! A šta bi to onda bio “zdrav odnos” ?

Kada se  razlike u interesima jave kod oba partnera, oni bi se trebali osjećati komforno da uđu u razgovor i pregovor ili kako mi volimo reći dogovor. Oni njeguju jedan drugog i pri tome nisu zaleđeni u svojim pozicijama onoga koji je ili protektivan ili spasilac ili koji je u poziciji ili zaštićenog ili spašenog. Oni se fleksibilno izmjenjuju u ovim ulogama pred različitim životnim izazovima. Osjećaju se sigurno da iskažu svoju ranjivost i da dobiju i pruže utjehu u odnosu.

Šta može biti kamen spoticanja u ostvarivanju kvalitetne komunikacije ?

Odgovor bi bio rigidna socijalizacija koja oblikuje naša očekivanja od partnera.

Muškarcima se pripisivala veća politička, socioekonomska i fizička moć s jedne strane a sa druge im nije bilo društveno dozvoljeno da iskazuju ranjivost (dječaci ne plaču) što se negativno odrazilo i na odnos sa partnerom (muškarci ne plaču). Emotivna povezanost čini osnov svakog ljubavnog odnosa a ona se kreira upravo kroz ranjivost!

Ženama se veća moć dodjeljivala u odnosima i komunikaciji. Ona je bila zaslužna za uspjeh i neuspjeh odgoja djece, braka, kontaktiranja sa rodbinom, prijateljima. Stoga je uslijed rigidne socijalizacije nekima neshvatljivo da jedna žena želi postići ekonomsku neovisnost i razvijati se u svom poslu. Jedno ne isključuje drugo i moguće je ostvariti i zadovoljavajući partnerski odnos i porodicu i biti poslovno angažiran.

Šta se onda dešava u situacijama konflikta ?

Muškarci većinom misle da su visoko ugroženi zbog ženine navodno veće sposobnosti komuniciranja i lociranja problema pa izbjegavaju ili potiskuju pritisak vezan za komunikaciju. Obično ističu polja u kojima su jači fizički i finansijski.

S druge strane žena koja se boji finansijske i fizičke nemoći će insistirati na simetričnom odnosu što frustrira muškarca koji je naučen da dominaciju i vođstvo pripisuje muškoj odgovornosti.

Gender poruke su univerzalne, prenose se generacijski i dio su veće kulture. Ovakvo razumijevanje kreira veću empatiju za suprotni pol i može otvoriti dijalog o tome kako promijeniti poruke koje su štetne za partere ili supružnike.

Moderni porodični terapeuti su razvili rodno senzitivan pristup  u radu sa parovima na tretmanu. Rodno senzitivni pristup gradi most između muških i ženskih života i polazi od stanovišta da muškarci i žene, odnosno partneri, imaju različita životna iskustva, različite percepcije realnosti koje proizilaze iz bioloških razlika, razvojne teorije, sisteme vrijednosti, nivo moralnog razvoja, definicije uloga i razlike u moći u politici, ekonomiji i pravu. Nefleksibilnost u očekivanjima završava destruktivno po oba partnera tako da porodični terapeut može educirati par kako da kreira  porodičnu strukturu i obrasce komunikacije koji mogu poslužiti kao nova paradigma za njihovu djecu.

Porodični terapeuti mogu klijentima pomoći da izgrade veću svjesnost  o ovim pitanjima ali klijenti su ti koji će odlučiti hoće li zadržati iste obrasce ponašanja. Naša poruka parovima je  “ako uvijek budete radili ono što ste oduvijek radili, uvijek ćete imati ono što ste oduvijek imali”.