Registracija psihoterapeuti u edukaciji

Osobni podaci

(samo kombinacija malih slova i brojeva)
(koristite za prijavu na platformu)
(koristite za prijavu na platformu)

Mjesto stanovanja

Radno vrijeme

Cijena po satu*

Neradni dan - ukoliko ne planirate raditi određenim danima, u padajućoj listi odaberite "Da".
Ukoliko označite "Neradni dan" sa "Da", sistem zanemaruje vrijeme definisano u poljima "Početak radnog vremena" i "Kraj radnog vremena".

Pauza (svaki dan) - ona se odnosi za svaki dan, ukoliko ne planirate pauzu, tada u poljima "Početak pauze" i "Kraj pauze", ostavite vrijednosti "00:00". Sistem će zanemariti pauzu.

Ponedeljak*

Utorak*

Srijeda*

Četvrtak*

Petak*

Subota*

Nedelja*

Profilna slika i dokumentii

* Obavezno prilozitu sliku i bar jedan dokument kao dokaz o zavrsenoj edukaciji iz psihoterapije ili odobrenje za rad sa klijentima, kao terapeut pod supervizijom

* Profilna slika - potrebno je postaviti portretnu fotografiju (preporučena veličina: 500x750px)

Društvene mreže