Sandra Zaimović sa Alisom Ćatić: O relaksacionim tehnikama u psihološkoj praksi