Sandra Zaimović sa Amilom Ferušić Korkut: O odnosu psihoterapeuta i klijenta