Sandra Zaimović sa Krešimirom Tabakom: Spremnost mladih za ulazak u psihoterapijski proces