Sandra Zaimović sa Merdinom Mostarlić: Lično iskustvo iz uloge klijenta