Sandra Zaimović sa Mirelom Arnautović Tahirović: U razgovoru sa psihijatricom o najčešće poteškoće mentalnog zdravlja