Sandra Zaimović sa Mirelom Popaja- Hadžić: O traumi u kontekstu mentalnog zdravlja