Sandra Zaimović sa Miroslavom Marjanović: O fenomenu samopovrijeđivanja kod mladih osoba