Vježba- rad sa negativnim emocijama, Tanja Tankosić Girt